Για την εταιρεία μας, η εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για αρτιότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή των προϊόντων μας.

Παρέχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε τεχνίτες, συνεργάτες, επιστημονικό κόσμο και τελικούς καταναλωτές.

Τα σεμινάρια είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να απορροφά τα μέγιστα μέσα στο απαιτούμενο σύντομο χρονικό διάστημα.

Τεχνητά πετρώματα - εφαρμογή στον τοίχο

απευθύνεται σε:

● συνεργείο ξηράς δόμησης
● σοβατζής
● οικοδόμος
● συνεργείο μονώσεων
● ελαιοχρωματιστές
● συνεργείο τοποθέτησης πλακιδίων
● ξυλουργούς

χρόνος υλοποίησης: 1 ημέρα (11:00 π.μ -16:00 μ.μ.)

περιεχόμενα:
● εφαρμογή πετρωμάτων στον τοίχο
● τρόποι αρμολόγησης πετρωμάτων και τούβλων
● κοστολόγηση

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

image
https://www.hellasstones.com/wp-content/themes/hs/
https://www.hellasstones.com//
#f4801f
style1
paged
Loading posts...
/home/hellasstonescom/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://www.hellasstones.com/wp-content/themes/hs
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off
el